Enter your keyword

Інфо

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Батьківські збори

з класними керівниками

відбудуться 26 серпня 2024 року о 18.00

Порядок прийому дітей до 1-х класів

Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти інауки україни від 16.04.2018 №367, зареєстрованого в Міністкрстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016.

Прогнозована кількість 1-х класів та учнів у них у 2024-2025 н.р.: 4 класи/120 учнів.

Документи можна надати до закладу освіти відповідно до графіка прийому особисто або надіслати скановані копії чи фотокопії на електронну адресу закладу освіти: school_334@ukr.net.

Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2024 року.

Для оптимізації процесу подачі заяв рекомендуємо роздрукувати бланк заяви та заповнити його власноруч завчасно.

Бланк заяви
Територія обслуговування закладу освіти

Графік прийому документів

 ПОНЕДІЛОК – 09.00-13.00

СЕРЕДА – 14.00-18.00

Перелік документів для зарахування до 1-х класів школи

1) копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) медичні довідки встановленого зразка: оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»; копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень»;

3) копія документа, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти;

4) заява одного з батьків дитини, подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

Перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до школи, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, що їх подає.

Першочергове право на зарахування до школи

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016 першочергове право на зарахування до школи мають:

діти, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене (надана копія відповідного документа);

діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у Початковій школі №334 Дарницького району м.Києва;

діти працівників Початкової школи №334 Дарницького району м.Києва.

Батьки дітей, які не проживають на закріпленій за закладом освіти території обслуговування, мають право подати заяву встановленого зразка для зарахування дитини, яку буде розглянуто при наявності вільних місць.