Enter your keyword

ПРО ШКОЛУ

Початкова школа №334 Дарницького району м.Києва є закладом освіти І ступеня, що забезпечує початкову освіту.

Школа заснована на комунальній власності територіальної громади м.Києва, віднесена до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. ПШ №334 створена відповідно до рішення Київської міської ради від 19 липня 2018 року №1352/5416. Заклад освіти відкритий відповідно до розпорядження Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації від 07 серпня 2018 року №539 та почав функціонувати 03 вересня 2018 року.
У школі створено безперешкодне освітнє середовище для маломобільних учнів.

Проєктна потужність ПШ №334 – 360 місць (12 класів).
У закладі освіти визначена українська мова навчання.

ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗНАНЬ З НАМИ

ІНФОМАЦІЯ БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

Посилання

Принципи діяльності

 • визнання талановитості кожної дитини;
 • визнання цінностей дитинства, врахування індивідуальних, психофізіологічних та вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку;
 • радість пізнання через спостереження, дослідження, відкриття та конструювання знань;
 • взаємозв`язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання,
  рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • розвиток вільної особистості (самостійної, здатної дивергентно мислити);
  академічна доброчесність;
 • системність і послідовність, безперервність і різноманітність, життєтворчість і природовідповідність освітнього процесу;
 • академічна свобода і відповідальність;
 • партнерство учасників освітнього процесу;
 • безпечність умов навчання;
 • незалежність освітнього процесу від політичних, громадських і релігійних об`єднань.
ВІЗІЯ ШКОЛИ

Створення «середовища радості пізнання» для успішної самореалізації особистості в сучасному суспільстві.

МІСІЯ ШКОЛИ

Забезпечення гармонійного розвитку особистості і формування компетентностей ХХІ століття.

ІНФРАСТРУКТУРА

Школа побудована за технологією «розумного дому» та має зручні класні кімнати, кабінет інформатики, музичного мистецтва, простору спортивну залу, сучасну ігрову кімнату, кабінет психолога, їдальню, ігрові майданчики.

ОСТАННІ НОВИНИ

ВСЕ ПРО ШКОЛУ